Error message

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /server/wwwroot/www/fac/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Bộ môn Mỹ Thuật

1. Nhân sự:

Bộ môn Mỹ Thuật được thành lâp từ tháng 01/2008,  gồm 09 thành viên:

(Từ trái sang phải hàng thứ nhất, Cô Lăng Bảo Hòa, Cô Nguyễn Thị Kim Thanh, Cô Trần Thị Mỹ, Cô Thái Thị Phương Mai, Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Thầy Phạm Thanh Hùng, Thầy Trần Kim Ngân, Thầy Dương Anh Dũng, Thầy Nguyễn Thanh Lũy, Thầy Võ Tuấn Em)

HỌ TÊN CHỨC DANH VĂN BẰNG ĐIỆN THOẠI
Trần Kim Ngân Phó bộ môn Th.s Mỹ thuật 0918527776

Thái Thị Phương Mai

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phạm Thanh Hùng

Võ Tuấn Em

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lăng Bảo Hòa

Nguyễn Thanh Lũy

Phó bộ môn

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Th.s Mỹ thuật

CN Mỹ Thuật

Th.s Mỹ Thuật 

Th.s Mỹ thuật

Th.s Mỹ Thuật

CN Mỹ Thuật

Đang học cao học

098 3546429

098 3606791

090 6304203

0918799690

098 3111296

0122 5083883

0918755345

2.  Nhiệm vụ:

-   Đào tạo cao đẳng sư phạm Mỹ thuật.

-   Giảng dạy các học phần Mỹ thuật ở các lớp thuộc Khoa Sư phạm.

-   Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy chuyên ngành Mỹ thuật  cấp tiểu học theo kế hoạch liên kết giữa trường Đại học An Giang với Sở Giáo dục – Đào tạo.

-   Tham mưu với lãnh đạo khoa về hướng phát triển của bộ môn cũng như các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ khác.

3. Hướng phát triển:

-   Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực mỹ thuật: Thiết kế mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng.

Công Đoàn Bộ Phận 13

Thống kê

  • Lượt truy cập:303,381
  • Số bài viết:311
  • Từ ngày:17/10/2014