Error message

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /server/wwwroot/www/fac/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

KẾ HOẠCH HỘI THẢO - NGÀNH ÂM NHẠC

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung chương trình

đào tạo ngành Thanh nhạc, trình độ cao đẳng"

_____________________

Thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2018 của trường Đại học An Giang, khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật tổ chức Hội thảo cấp Khoa với nội dung "Lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc, trình độ cao đẳng".

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung chương trình đào tạo và tiến hành hoàn chỉnh nội dung chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng;

            - Làm minh chứng cho việc xây dựng chương trình đào tạo của ngành.

2. Yêu cầu

            - Chương trình được triển khai rộng rãi đến các thành viên tham dự hội thảo;

            - Các thành viên tham dự hội thảo đóng góp ý kiến cho chương trình đào tạo, đảm bảo mục đích đề ra;

            - Hội thảo tiến hành đảm bảo đúng mục đích và tiến độ.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Nội dung

Trao đổi ý kiến, tọa đàm của các thành viên tham dự (giảng viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa nghệ thuật) về chương trình đào tạo của ngành.

2. Thời gian, địa điểm

            - Thời gian: 8h00, ngày 17 tháng 03 năm 2018.

            - Địa điểm: Phòng C222, khu Trung tâm, trường Đại học An Giang.

3. Đối tượng

            - Ban Lãnh đạo Khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật

            - Tổ biên soạn chương trình đào tạo

            - Giảng viên Bộ môn Âm nhạc

- Đại diện các Bộ môn Mỹ thuật, Du lịch, Văn hóa

            - Đại diện các cơ quan ban ngành

            - Sinh viên đang theo học ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học An Giang

            (Dự kiến thành phần tham dự là 90 người) ........

NỘI DUNG CỤ THỂ MỜI XEM FILE ĐÍNH KÈM

Hoạt động bộ môn: 

Công Đoàn Bộ Phận 13

Thống kê

  • Lượt truy cập:289,308
  • Số bài viết:311
  • Từ ngày:17/10/2014