Error message

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /server/wwwroot/www/fac/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA:VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 Năm học: 2017-2018

I. THÔNG TIN CHUNG:

Quyết định thành lập: Khoa Văn hóa- Nghệ thuật được thành lập theo Quyết định số 1397/QĐ-UB-NV ngày 16/05/2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo các chuyên ngành về văn hóa, du lịch, nghệ thuật và sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật.                   

Tổng số VC – LĐ: 35                         Nam: 14                      Nữ: 21

Điện thoại văn phòng: 1065

Phó Trưởng Khoa: Dương Phương Đông      ĐT: 0913797368                     Email: dpdong@agu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: Trần Thị Mỹ                     ĐT: 0918197979                     Email: ttmy@agu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: Mai Thị Minh Thuy           ĐT: 0987084393                   Email: mtmthuy@agu.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ:00        Thạc sỹ: 25      ĐH: 10            Khác: 00

Trình độ đào tạo: ĐH: 04 lớp              CĐ: 08 lớp                  Khác: 01 lớp

II. CÁC BỘ MÔN

 

STT

Bộ môn

Lãnh đạo Bộ môn

Điện thoại, Email

Tổng số GV

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

1

LÝ LUẬN

VĂN HÓA

TBM.Dương Phương Đông (Kiêm nhiệm)

 

Điện thoại:0913797368         Email:dpdong@agu.edu.vn

 

08

ThS: 06; ĐH: 02

 

 

 

2

DU LỊCH

PBM.Mai Thị Minh Thuy

Điện thoại:0987084393

Email: mtmthuy@agu.edu.vn

09

ThS: 07; ĐH: 02

 

3

ÂM NHẠC

PBM.Ông Huỳnh Huy Hoàng

 

Điện thoại:0919099418

Email: ohhh@agu.edu.vn

06

 ThS: 04; ĐH: 02

 

4

MỸ THUẬT

PBM.Thái Thị Phương Mai

Điện thoại:0983546492

Email: ttpmai@agu.edu.vn

08

 ThS: 05; ĐH:03

 

III. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

STT

Ngành đào tạo

Khóa đào tạo

Số Sinh viên

Cố vấn học tập, Chủ nhiệm

Ghi chú

 
 

1

Việt Nam học (ĐH)

2017-2021

2016-2020

2015-2019

2014-2018

83

40

39

38

Hồ Thị Đào

Đỗ Anh Thư

Đặng Đăng Thư

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

CQ

 

2

Việt Nam học (CĐ)

2017-2020

2016-2019

2015-2018

54

34

24

Lâm Thị Mai Sương Tú

Tô Phước Nguyên

Nguyễn Phong Vũ

 

 

3

Sư phạm Mỹ thuật (CĐ)

2017-2020

2015-2018

11

09

Trần Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

4

Sư phạm Âm nhạc (CĐ)

2017-2020

2016-2019

2015-2018

17

20

14

Nguyễn Quang Minh

Lê Hữu Ngọc Phương

Nguyễn Quốc Bình

 

 

5

Sư phạm Âm nhạc (CĐ)

2015-2018

29

Trần Đình Lộc

VLVH

 

 

 

 

Cộng: 417

 

Cập nhật 12/10

 

 

Công Đoàn Bộ Phận 13

Thống kê

  • Lượt truy cập:303,372
  • Số bài viết:311
  • Từ ngày:17/10/2014