Error message

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /server/wwwroot/www/fac/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Bộ môn Du lịch

1/ Nhân sự:

(Từ trái sang phải: Cô Đặng Đăng Thư, Cô Nguyễn Thị Hoài Thanh, Cổ Mai Thị Minh Thuy, Thầy Nguyễn Phong Vũ, Cô Hồ Thị Đào, Cô Trịnh Thị Tố Phương, Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên)

Được thành lập từ năm 2010, bao gồm 08 thành viên:

HỌ TÊN CHỨC DANH VĂN BẰNG ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Thị Hoài Thanh P.Trưởng BM Thạc sỹ 0907.423.979
Hồ Thị Đào P.Trưởng BM Thạc sỹ 0939.704.379

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Phong Vũ

Lâm Thị Mai Sương Tú

Trịnh Thị Tố Phương

Đặng Đăng Thư

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên, Trợ lý ĐT

Giảng viên

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

  NCS

0767.997.957

0988.659.856

0976.413.731

0369.128.597

0948.987.878

 
  • Giảng dạy các phân môn chuyên ngành Văn hóa du lịch cho các lớp thuộc ngành Việt Nam học khoa Văn hóa nghệ thuật.
  • Tăng cường chuyên môn giảng dạy, phát triển CLB Du lịch, nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên.
  • Tham mưu với ban lãnh đạo khoa về hướng phát triển của bộ môn cũng như các hoạt động văn hóa - Đào tạo  khác.

Công Đoàn Bộ Phận 6

Thống kê

  • Lượt truy cập:439,204
  • Số bài viết:35
  • Từ ngày:17/10/2014