Error message

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /server/wwwroot/www/fac/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 6 - KHOA DU LỊCH VÀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Chiều, ngày 30/10/2021, Công đoàn bộ phận 6 - Khoa Du lịch và VNHT tổ chức Hội nghị viên chức:

Địa điểm: Họp trực tuyến Google Meet.

Thành phần tham dự: Tất cả cán bộ - viên chức Khoa Du lịch và VHNT.

Nội dung chính trong Hội nghị:

1. Tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ 2021 -2022;

2. Dự thảo chế độ làm việc của giảng viên;

3. Thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021, báo cáo tiền quỹ Công đoàn bộ phận 6;

4. Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2020 – 2021;

5. Tóm tắt phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và báo cáo hoạt động Công đoàn bộ phận 6 năm học 2021-2022;

6. Thảo luận đóng góp ý kiến các văn bản trên;

7. Đoàn chủ tọa ghi nhận thông tin và giải trình;

8. Tập thể đề xuất các giải pháp phát triển Khoa Du lịch và VHNT trong năm học mới 2021 – 2022, .v.v..

Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Công Đoàn Bộ Phận 6

Thống kê

  • Lượt truy cập:439,228
  • Số bài viết:35
  • Từ ngày:17/10/2014